Afrikaans vandag

Hier vind jy inligting oor alle organisasies wat vanuit die Afrikaanse leefwêreld ontstaan het en wat op 'n dinamiese manier saamwerk om netwerke en vennootskappe te vorm. Jy vind skakels na enigiets van nut en waarde op die internet en bly op hoogte van die jongste debat oor Afrikaans. 

Organisasies

Hierdie organisasies wat vanuit die Afrikaanse leefwêreld ontstaan het, werk op 'n dinamiese manier saam. Hul vorm netwerke en vennootskappe wat hul in staat stel om met die regering van die dag op alle vlakke te praat, te onderhandel, te beding, goeie verhoudinge te ontwikkel en saam te werk sonder om hul eie identiteit prys te gee. Hulporganisasies verskaf ondersteuning en taalorganisasies bedien met raad en daad. 

Lees meer ...

 

Taaldebat

Die taaldebat, Afrikaner ... Afrikaan en/of Afrikaans, die voortbestaan van Afrikaans as onderrigtaal. Hier vind jy inligting, artikels en skakels na debatte. Tree in gesprek. 

Lees meer ...

 

Afrikaans op die web

Ons Afrikaanse webgids vervat 'n magdom skakels na interessante Afrikaanse webtuistes wat van nut is. Klik op 'n afdeling vir 'n lys van skakels wat jou soektog sal vergemaklik. 

Lees meer ...

 

Lees ook hier hoekom is Afrikaans ...