• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Druk

Universiteite van Tegnologie en Omvattende Universiteite

Universiteite van Tegnologie

Was voorheen bekend as ‘technikons’ en verskil van tradisionele universiteite nie in gehalte nie, maar slegs in fokus. Die Nasionale Diploma geld as basiese kwalifikasie gevolg deur ’n een-jarige graadkursus. 

Dink wyer, vra meer

Leerplanne is meer tegnies, maar val ook binne die 18 opleidingsbane waarop hierdie gids fokus - skoolverlaters moet besef dat dit moontlik is om bv. binne die koerantwese te werk sonder om ’n joernalis of fotograaf te wees.  Baie ander beroepe met ’n suiwer tegniese grondslag bestaan in die koerant-, radio- en TV-wese. 

Om toelating te kry tot ’n Universiteit van Tegnologie moet jy ’n Senior Sertifikaat (matriek/graad 12) of gelykstaande kwalifikasie hê soos erken deur die Komitee van Technikon-hoofde. Sekere fakulteite vereis ook spesifieke skoolvakke en persoonlike onderhoude en verwag dat jy ’n toelatingseksamen slaag.

Meer teorie as praktyk

Universiteitsgrade, anders as universiteite van tegnologie, bied algemene tot baie spesifieke teoretiese kennis en minder praktiese toepassing. Grade lê die grondslag van teorie of abstrakte filosofie wat met verdere ervaring in die bedryf aangevul moet word. Met ander woorde, universiteite verskaf deeglike teoretiese kennis terwyl die bedryf verder geleenthede bied om praktiese ondervinding op te doen.

 Nuwe vakgebiede

Praktiese vaardigheidsopleiding by VOO-Kolleges lei tot diplomas oor ’n baie wyer veld van nuwerwetse beroepsmoontlikhede. 

Samestellings van leerplekke

Om met veranderende tye tred te hou, het sommige tradisionele instansies saamgesmelt om studente ’n breër keuse van opleiding te bied. So het universiteite met eertydse technikons saamgesmelt om nuwe instansies met ’n nuwe identiteit, raamwerk en administrasie te skep. Die Randse Afrikaanse Universiteit is bv. met die Witwatersrandse Technikon saamgevoeg om die Universiteit van Johannesburg te vorm. Instansies wat só saamgevoeg word, gee hul eie identiteit asook bestaande naam en administrasie prys. Vista Universiteit is só by groter opleidingsentra ingelyf. 

Oorgang

Hoër onderrig in Suid-Afrika is steeds in ’n oorgangstadium terwyl verskeie instansies saamsmelt en van struktuur en naam verander. Eertydse ‘technikons’ word só ‘Universiteite van Tegnologie’, óf ‘Omvattende Universiteite’ óf  bly, soos in die ou taal, volwaardige of tradisionele Universiteite. 

 Pas in by nuwe aanpassings

Inligting oor toelatingsvereistes en samestelling van kursusse is hier aangepas of het heeltemal verander. Vind self by die naaste opleidingsinstansie uit wat deesdae aangebied word, aangesien nuwe vakrigtings steeds bly ontwikkel.

 Spesialisterreine

Opleidingsentra soos hier genoem gee akademiese onderrig asook praktiese opleiding oor ’n wye spektrum van spesialisloopbane. Tegnoloë word hier opgelei en bedien velde soos Toegepaste Ingenieurswese; Biologiese-, Chemiese- en Fisiese Wetenskappe; Toegepaste Handelsvakke; Geesteswetenskappe, die Kunste en Onderwys. 

Toelatingsvereistes

Om in te skryf, benodig jy ’n Senior Sertifikaat (matriek/graad 12) of gelykstaande sertifikaat. Toelatingsvereistes verskil van plek tot plek en sekere fakulteite vereis spesifiek verpligte vakke, asook persoonlike onderhoude en verdere toelatingstoetse.


 Kaapse Skiereilandse Universiteit van Tegnologie (KSUT)

Twee Kaapse kragte saamgesnoer – die eertydse Kaapse en Skiereilandse Technikons het in 2005 saamgesmelt om die eerste en enigste Universiteit van Tegnologie in die Wes-Kaap te stig.

Kampusse: Bellville * Kaapstad * Mowbray * Wellington * Granger Baai 

Kontakbesonderhede:
Bellville
Tel:021 959 6911
Kaapstad
Tel:021 460 3911

E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Webwerf: http://www.cput.ac.za


 Durbanse Universiteit van Tegnologie

Op die voorpunt van tegnologiese opleiding in Afrika – en trotse voorloper vir hoër onderrig in KwaZulu-Natal. Deeglike samewerking met nywerhede en in pas met veranderende eise van wêreld-ekonomie – ons kwalifikasies staan rotsvas. Ons is die eerste suksesvolle samesmelting in Suid-Afrika – tussen die eertydse ML Sultan Technikon en Technikon Natal.

Kampusse: Stadskampus * Steve Biko-kampus * ML Sultan-kampus * Ritson-kampus * Brickfield-kampus * Indumiso-kampus (Pietermaritzburg) * Riverside-kampus(Pietermaritzburg)

Kontakbesonderhede:
Skakelsentrum:0860 10 31 94
Tel:031 373 2000

E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Webwerf: http://www.dut.ac.za


 Tshwane Universiteit van Tegnologie

Ons bemagtig mense – ons skep werkers én leiers. Verteenwoordig in vier provinsies. Ons onderlê nuwe generasies met innoverende kennis.

Kampusse: Arcadia kampus * Kunste-kampus, Tshwane * Ga-Rankuwa-kampus, Tshwane * Soshanguve Noord-kampus, Tshwane * Soshanguve Suid-kampus, Tshwane * Satellietkampusse: Nelspruit Mpumalanga * Witbank, Mpumalanga * Polokwane, Limpopo

Kontakbesonderhede:
Tel:086 110 2421
012 382 5911
Faks:012 382 5114

E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Webwerf: http://www.tut.ac.za


 Vaal Universiteit van Tegnologie

Bou ’n beter beroepslewe. Een van grootste residensiële universiteite van tegnologie waar studente ongekende hoogtes bereik.

Kampusse: Hoofkampus, Vanderbijlpark. Satellietkampusse: Educity – Sebokeng, Gauteng* Klerksdorp, Noordwes * Secunda – Mpumalanga * Upington, Noordkaap

Kontakbesonderhede:
Tel:  016 950 9000
Faks:016 950 9772

E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Webwerf: http://www.vut.ac.za


Sentrale Universiteit vir Tegnologie, Vrystaat

Word deel van die alles-in-een akademiese sentrum in Sentraal Vrystaat – ons vat hardekwas kwessies aan met professionele, loopbaangerigte opleiding. Ons sorg vir skerpmaak van vaardighede, gesonde entrepreneurskap, innovasie en raakvat tegnologie.

Kampusse: Hoofkampus in Bloemfontein * Welkom * Kimberley

Kontakbesonderhede:
Tel:051 507 3911
Faks:051 507 3199

E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Webwerf: http://www.cut.ac.za


 Universiteite

 Universiteite is die oudste onderig-instansies en word steeds gesien as die kern van gevorderde onderrig. Die fokus is op teoretiese kennis meer as die praktiese – met die klem op abstrakte, vernuwende denke as grondslag vir nagraadse studies. Om hier toegang te kry moet jy matriek hê met volle universiteitstoelating.  Lees meer…

BELANGRIK: Voornemende studente ouer as 23 jaar kan om spesiale toelating aansoek doen. Baie instansies maak verder gebruik van stelsels waarvolgens punte toegeken word vir kennis, ervaring, aanleg en ander meer spesifieke toelatingsvereistes.

ONTHOU: Náskoolse onderrig het baie voordele:


Jy betree jou beroepswêreld met SELFVERTROUE en deeglike begrip van die werkvereistes.
Jy pak die bul by die horings met baie meer kennis en vernuf. 
Jy ken die teoretiese kennis én praktiese woordeskat van jou werksplek vooraf. 
Jy bespaar jou werkgewer baie tyd aan persoonlike aandag. 
Jy aanvaar gouer groter verantwoordelikhede en werk onafhanklik – bobaas eienskappe in enige werksplek! 
Jy word gouer bevorder en verdien meer geld en gesag.

 
Media24 Naspers culturalaffairs DGMT Rupert Stigting Die Burger Het Jan_MArais_Nationale_Fonds dagbree