Lekker leer

 Wil jy regtig weet?

Afrikaans, 'n taal met seggenskrag wat hom wyd en syd laat geld. Hierdie hartstaal se wordingsgeskiedenis begin by 'n groepie mans wat in 'n Bolandse dorp, die Paarl, koppe bymekaar moes sit. Die ontwikkeling van Afrikaans word as een van die drie taalwonderwerke in die wêreld beskryf. In 50 jaar het Afrikaans van 'n huis-, tuin- en kombuistaal gevorder tot 'n kansel-, universiteits- en ekonomiese taal wat met enige ander taal in die wêreld kan meeding. Kom saam op reis na kennis!

Kom gesels saam en help brei ons kennis uit oor Afrikaans se geskiedenis en geite. Leerhulpmiddels, ondersteuningsnetwerke, slypskole en interessante toepassings is van waarde. Stuur skakels, foto’s, video's, klankgrepe of inligting oor hoe en waar jy leer in en oor Afrikaans! Klik hier ...