Netwerk

Afrikaans verras 

Diegene wat meen die Afrikaanssprekendes se gemeenskapslewe is dood, is siende blind vir die nuwe lewenskrag in dié gemeenskappe. Hierdie organisasies wat vanuit die Afrikaanse leefwêreld ontstaan het, werk op 'n dinamiese manier saam. Hul vorm netwerke en vennootskappe wat hul in staat stel om met die regering van die dag op alle vlakke te praat, te onderhandel, te beding, goeie verhoudinge te ontwikkel en saam te werk sonder om hul eie identiteit prys te gee. Hulporganisasies verskaf ondersteuning en taalorganisasies bedien met raad en daad.

Ons het ’n organogram opgestel wat ons hoop dit vir jou makliker sal maak om te skakel met die organisasies. Die lys kan steeds groei en ons verwelkom jou insette en voorstelle, maar as jy op soek is na iets spesifiek en dit nie hier raaklees nie, help ons graag. Stuur net jou navraag vir ons en ons kyk of ons kan help.

Hoe kan ons help?

 

Die organogram hierna is verdeel in ses afdelings. Jy klik op die blokkie van jou keuse, ’n kieslys met vrae sal verskyn, waarna jy dan op die spesifieke skakel kan klik om meer te lees.