Ekonomiese waarde

07 September 2017

Afrikaanssprekendes dra R376,8 triljoen per jaar by tot die land se ekonomie. Dit is ‘n vyfde van die land se nasionale totaal.

Dit is nie die taal wat ’n bydrae maak nie. Dit is individue en groepe wat van Suid-Afrika ’n sukses maak. Ek wil in Afrikaans deel van die sukses wees, omdat ek (soos enige ander Suid-Afrikaner) deel is van die intellektuele en kreatiewe prikkel van ’n suksesvolle kollektiewe demokrasie. Vir my as Afrikaanssprekende is my beste bydrae dié wat ek in Afrikaans uitdink en formuleer – tot voordeel van die hele Suid-Afrika. Eenvoudig omdat dít vir my die medium is waarin ek droom, dink en doen. Dit is makliker om my Afrikaanse bydrae te vertaal as om dit in enige ander taal uit te dink. – Prof. Hans du Plessis (taalkundige, digter, skrywer en lid van PEN Afrikaans).

Die mense wat dit praat

“Afrikaanse mense en Afrikaans is ‘n bron van kreatiwiteit, vitaliteit en produktiwiteit wat ‘n fenomenale bydrae lewer tot ons land, ons vasteland en al sy mense.”Prof. Christo van der Rheede

Afrikaanssprekendes maak ongeveer 14% van die totale bevolking uit en dra ‘n vyfde by tot die land se nasionale ekonomie – oftewel R376,8 triljoen per jaar. (AMPS 2014 AB).

Volgens Stats SA is Afrikaans die derde grootste taal in die land ná Zulu en Xhosa. Afrikaans het 6,2 miljoen moedertaalsprekers en 10 miljoen tweedetaalsprekers. En dit gaan oor meer as demografie.

Afrikaans is belangrik vir die ekonomie omdat dit:

  • 16% van die verbruikersmark besit;
  • 28% van die koopkrag uitmaak; en
  • 32% van huishoudings met ’n inkomste van meer as R20 000 per maand, uitmaak.

’n Lojale mark

*(AMPS Des 2015)

Afrikaans is lank versterk deur die feit dat dit een van Suid-Afrika se twee amptelike tale was, naas Engels. Dít het verander met die land se oorgang na demokrasie in 1994 en amptelike status wat na ’n bykomende nege tale uitgebrei is.

Interessant om te weet

  • Sowat ‘n derde van die rykste bevolkingsegment - die sogenaamde Baby Boomer-generasie (tussen 53 en 71 jaar oud) is Afrikaanssprekend. (Effective Measures, 2017)
  • Byna ‘n driekwart van Afrikaanse mense is huiseienaars. (AMPS Des 2015) En hulle is huistrots; die vyfde van hulle wat die afgelope twaalf maande huisverbeterings gedoen het, het R631m daaraan bestee. (AMPS 2014 AB)
  • Afrikaanse mense se hoër inkomste as die gemiddelde, laat hulle toe om benewens die noodsaaklike aankope ook geld aan luukses te bestee. Net meer as die helfte van hulle koop gereeld iets vir persoonlike bederf of gaan eet uit. (Ads24 Photostudy; AMPS 2014 AB)
  • Die waarde van Afrikaanssprekendes se gemiddelde inkopiemandjie is R65 meer as die gemiddelde. (AMPS 2014 AB)
  • Afrikaanssprekendes maak nagenoeg ‘n derde uit van LSM 9-10, die top leefstyl-kategorie in die land wat vir 43% van die totale besteding verantwoordelik is. (AMPS Des 2015). Lees meer.

Afrikaanssprekendes tree toenemend toe tot die arbeidsmark as entrepreneurs, ... sukses van die Afrikaanse gemeenskap en die ekonomiese welvaart van Suid-Afrika. Gaan maak gerus ‘n draai klipkouers.com en vind uit wat gebeur in die wêreld van entrepreneurskap.

Prof. Christo van der Rheede

Prof. Christo van der Rheede, Uitvoerende Direkteur van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans en adjunkdirekteur van AgriSA sê: “Ons diverse inheemse tale-erfenis is ’n belangrike instaatstellende hulpbron om gemeenskappe te help om aktief deel te neem aan die Kennisekonomie en om welvaart te skep deur die generering van kennis. Die persepsie dat ons inheemse tale nie geskik is vir hierdie doel nie, is dwaas. Want dit verg bloot ’n kopskuif en toegewydheid deur die betrokke sprekers om ’n teenwoordigheid op die internet te skep, webtuistes te ontwerp en volhoubare produkte en dienste in die betrokke tale te ontwikkel.

Oor Afrikaans

“Wat Afrikaans as taal betref is daar baie wat die behoud daarvan op vele terreine as ‘n integrerende deel ag om hul ekonomiese voortbestaan en oorlewing as ‘n unieke gemeenskap te waarborg... op ekonomiese vlak skep Afrikaanssprekendes nie net produkte en dienste nie, maar in vele ander sektore speel hulle ‘n leidende rol om die Suid-Afrikaanse ekonomie en staatskas aan die gang te hou. Afrikaanssprekendes het groot belang hierby ...” – Prof. Christo van der Rheede


In hierdie verband is daar veel te leer van Afrikaans en hoe dit as ’n instrument van akademiese voortreflikheid en kulturele uitwisseling gebruik word. Daarby is dit ook ’n vername drywer vir ’n verskeidenheid ekonomiese aktiwiteite. Hierdie ekonomiese aktiwiteite omvat die volgende industrieë: onderwys, radio, drama, kreatiewe skryf, poësie, joernalistiek, televisie, film, die taalpraktyk, advertensiewese, erfenis en toerisme, elektroniese media, tradisionele disse, mode, argitektuur, medisyne, die regswese, sosiale wetenskappe en ontwerp.” Lees meer ...

Lees meer

Argief ...

Kulturele outentiekheid  Moedertaalonderrig   Ekonomiese waarde