Onmismaarheid van Afrikaans

05 Augustus 2017

Afrikaans is ‘n volwaardige inheemse taal.

Die sprekers

 • Afrikaans, met 6,8 miljoen sprekers, is die derde grootste taal in Suid-Afrika. 50% van die 6,8 miljoen Afrikaanssprekendes is bruin, 40% is wit en 9% swart, met die res uit ander groepe. Dit beteken 60% van die Afrikaanse gemeenskap is nie wit nie.
 • Afrikaans is die meerderheidstaal in twee provinsies (die Wes- en die Noord-Kaap) en die naassterkste taal in drie ander provinsies (die Vrystaat, Noordwes en die Oos-Kaap).

Bron: Sensus 2011

“Afrikaans is 'n taal wat uit die bodem van Suid-Afrika gegroei en ontwikkel het, gevoed deur die verskeidenheid van tale en kulture in ons land, gewortel in die soeke na eie identiteit en vryheid. Sy krag en hoop op die toekoms was nog nooit spesiale bevoorregting nie, maar as een van die tale van Suid-Afrika wat skouer aan skouer tesame met ander tale met respek en gelyke regte die toekoms tegemoet moet gaan" - Nelson Mandela: 1995

Die boustene van Afrikaans

Die boustene van Afrikaans is onder meer Nederlands, Khoi, Maleis, Portugees, Engels, Frans, Duits en ‘n verskeidenheid Afrika-tale..

 • Afrikaans het nie ontstaan uit die Nederlands wat Jan van Riebeeck se sosiale groepering gepraat het nie, of die Nederlands van die Statebybel van die 17de eeu nie. Die eerste Afrikaans is gepraat deur die Khoi-Khoin wat van 1595 af met Nederlandse seelui in aanraking gekom het. Hulle het probeer om die seelui na te praat, sodat hulle ruiltransaksies beter kan vlot.
 • Hierdie Aanleerdersafrikaans van die Khoi-Khoin vind vrugbare grond in die mond van slawe en die onderskeie nasies wat die Kaap aandoen, hier regeer en aanbly dra elkeen uiteindelik ‘n deeltjie by.
 • Die Nederlandse skeepsbemanning het in die 1700’s ‘n eiesoortige Nederlands begin praat. Teen die 18de eeu het twee groepe Afrikaanssprekendes oor die Hottentots-Holland-berge getrek – die Khoi-Khoin en die veeboere en teen die middel van die eeu was die Afrikaans op die voorposte ‘n nuwe taal met ‘n nuwe identiteit.
 • In die binneland het die sprekers mekaar se taal in verskillende streke beïnvloed - vandaar reeds die verskillende dialekte in die vroegste Afrikaans.
 • Teen die 19de eeu kom Afrikaans in kontak met Engels en tale van verskillende swart groepe in die binneland.

Klik hier vir ‘n volledige tydlyn van die oorsprong van Afrikaans. 

Kitsfeite: 

 • Afrikaans is een van net vyf tale ter wêreld wat in die 20ste eeu tot op die hoogste akademiese vlak ontwikkel het. Die ander is Hebreeus, Katalaans, Indonesies en Hindi.
 • ʼn Klein taal is Afrikaans beslis ook nie: Dit tel onder die 120 grootste tale uit die sowat 7105 wêreldtale.
 • Afrikaans geniet ook internasionale erkenning en word onder meer tersiêr in Nederland, België, Pole, Oostenryk, Rusland en die VSA onderrig.
 • Meer as 450 vakwoordeboeke en terminologielyste in Afrikaans is ontwikkel vir byvoorbeeld die mediese, rekenaar-, ruimte-, en baie ander velde.
 • Google het Afrikaans onder die eerste 50 tale ingesluit wat geprioritiseer is vir masjienvertaling.
 • Afrikaans word so wyd op rekenaars gebruik dat Microsoft 'n eie speltoetser daarvoor ontwikkel het. Lees meer ...
 • Afrikaans is een van die vinnig groeiendste tale in Suid-Afrika. Lees meer ...

Afrikaans behoort aan alle Suid-Afrikaners

Afrikaans is een van die jongste tale in die wêreld: Vandag is Afrikaans - reeds vanaf 1925 naas Faroëes (1948, Skandinawië) en Luxemburgs (of Lëtzebuergesch, 1984) - die derde jongste Germaanse taal in die wêreld, maar tog so inheems in Suid-Afrika soos rooibostee. Lees meer ...

Kyk hier ...

Diana Ferrus se gedigte: "Afrikaans 'n versoeningstaal".

Afrikaans, it's a black language. Loit Sols & Churchil Naude.

Coloured Mentality: Is Afrikaans a White Language?

Newsroom: Debate about the Afrikaans language.

Afrikaans is not an endangered language - linguist.

Rimestein at work, making the people wise about Afrikaans.

Op pad met Afrikaans - Wanneer Afrikaans keffiyeh dra. 

Op pad met Afrikaans - V.I.T.O., die rymkletser van Okiep. 

Op pad met Afrikaans - Ysterman Beukes: Bergsig (Noord-Kaap).