Gehalte Afrikaanse onderrig

27 Februarie 2017

Marietjie Bal het ’n sessie oor die gebruik van herwinbare materiaal in die klas aangebied vir grondslagfase-onderwysers.


Prof. Johan de Villiers as openingspreker: Wanneer musiek en Wiskunde trou, dan is die musiek pragtig.


Maria Schmidt het ’n sessie met senior fase-opvoeders gefasiliteer genaamd: Meetkunde uit ’n ander hoek. Hier sit elkeen van die opvoeders met ’n Geogenius “construction kit” soos ontvang as deel van hul toerusting vir die naweek.


Dr. Niel le Roux (SBA), Marlene le Roux (Kunstekaap), Prof. Johan de Villiers en sy vrou Louwina.


Coetzee Bester van die African Centre of Excellence for Information Ethics aan die Universiteit van Pretoria gesels oor etiek rondom die gebruik van tegologie in die klaskamer.

"Onderwys is die grondslag, want dit behels die oordrag van kennis, vaardighede en waardes. Daarom poog ons deur ‘n verskeidenheid van programme om geletterdheid op voorskoolse vlak te bevorder, om bykomende steun aan laer- en hoërskool-onderwysers te bied om geletterdheid te bevorder, en om die geletterdheidsvlakke van veral vroeë skoolverlaters te verbeter. - SBA
 

Die SBA se wiskundekongres beklemtoon die belangrikheid van syfergeletterdheid

Vanjaar het die SBA behoorlik gewoeker met wiskunde tydens hul kongres: Woeker met Wiskunde, wat vanaf 16 – 18 Februarie by Kunstekaap aangebied is.

Kongresgangers kon luister na prof. Johan de Villiers, professor in wiskunde aan die Universiteit van Stellenbosch en stigter van die Libertaskoor en dr. Gillian Arendse, hoof van die US se Sentrum vir Mentor-, Tutor- en Leierskapsontwikkeling. Daar is voorsiening gemaak vir al die leerfases, vanaf grondslagfase tot by die seniors en VVO.

Van die onderwerpe wat deur kundiges bespreek en gefasiliteer is, sluit in: ’n Praktiese benadering tot die implementering van breuke; Meetkunde uit ’n ander hoek; ’n Bewusmaking van die etiek rondom inligtingstegnologie in die Wiskunde-klaskamer; en E-Leer tot voordeel van opvoeders en leerders.

Daar is in elke fase klashulpmiddels uitgedeel, bv. Box ’n Dice-tassies, opblaas-aardbolle, Geogenius kit wat meetkunde meer toeganklik maak en vir die VOO-fase (graad 10 -12) ’n Wellness Toolkit wat die tegnologie in die wiskundeklas en etiek bymekaartrek.

Meer oor die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA)

Die SBA is gefokus op algemene bemagtiging deur Afrikaans met ’n spesifieke fokus op jeugontwikkeling met die klem op gehalte Afrikaanse onderrig.

Slypskole

SBA slypskole het ten doel om leerders prakties te ondersteun in Kreatiewe Skryf, Leierskap, Sprekervaardigheid, Kommunikasie en Finansiële Verantwoordelikheid.

Hierdie slypskole word deur kundiges by skole in die SBA-fokusareas aangebied.

Leerders neem interaktief deel en word prakties geskool.

Die slypskole word ook in samewerking met die Kunstekaap Uitreikprogram in plattelandse areas aangebied.

Mentorskap

Hierdie projek fokus op die matriekleerder met universiteitspotensiaal in hoofsaaklik plattelandse skole. Dié projek wat in 2015 met die ondersteuning van die DagbreekTrust as ‘n loodsprogram begin is, word oor die volgende drie jaar uitgebrei na nuwe fokusareas, nl. die Hessequa- en Cederberg-streke. Vanjaar word 17 skole en omtrent 80 leerders deur hierdie program bereik.

Leerders wat ‘n bo-gemiddelde persentasie aan die einde van graad 11 behaal het, kry die geleentheid om ‘n werkwinkel by te woon wat fokus op belangrike aspekte ter voorbereiding van universiteit, soos Sosiale & Emosionele Ontwikkeling, Lyftaal-Kommunikasie, Finansiële Geletterdheid, Beroepskeuses en Studiemetodes.

Beroepsvoorligtingsessies wat fokus op graad 11-leerders en vakkeuse-voorligting wat op graad 9-leerders fokus, word as deel van hierdie program by die fokusskole aangebied om die volle spektrum van universiteitsvoorbereiding te dek.

Individuele mentorsessies word deur ervare taalmentors na afloop van die werkwinkel op ‘n deurlopende basis aangebied en fokus spesifiek op hoëvlak
taalbeheersing ter ondersteuning van akademiese geletterdheid.

SBA-projekte in Maart:

SBA Storiesprojek (4 Maart): Bekendstelling van “Huis van die Dowes en ander stories” – die spesiale projek word in gebaretaal opgevoer.
SBA Dramaverrykerleerders (uit Cederbergdistrik) (3 – 4 Maart) - eerste rondes van die Nasionale Toneelspelkompetisie.
SBA Brugbou Intrede-werkwinkel (3 – 5 Maart).

Lees oor die SBA se jeugprojekte.
Besoek die SBA se tiener- en jeugportaal
Lees meer oor die SBA.


Lynn Doyle het ’n sessie oor tydsones vir intermediêre opvoeders aangebied. Hier wys sy aan hul hoe om die begrip van tydsones prakties aan leerders te verduidelik met die gebruik van ’n opblaas-aardbol en witbord koki’s.