ROF-leningsbeurse help voornemende onnies

18 April 2017

Die Rapport Onderwysfonds (ROF) is 'n landswye nie-winsgewende organisasie wat sedert 2003 leningsbeurse aan tersiêre onderwysstudente beskikbaar stel vir die verkryging van hul onderwyskwalifikasies.

Die doel van die Fonds is breedweg om Afrikaanse onderwysstudente te help en finansieel te ondersteun. Indien daar fondse beskikbaar is, word dit ook vir ander studierigtings aangewend. Die leningsbeurs word na die toekenning aan studente aan die onderskeie tersiêre instellings oorbetaal.

ROF en die Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies (Aros)

Die Rapport Onderwysfonds ondersteun reeds die afgelope sewe jaar studente wat aan Aros wil studeer. Vanjaar het nege studente wat met die hulp van ROF-leningsbeurse gestudeer het, hul BEd-graad ontvang, van wie vier hul graad Cum Laude geslaag het.

114 onderwysstudente hul BEd-graad vanjaar by Aros ontvang. Die opleidingsentrum het ‘n unieke universiteitsmodel en bied wêreldklasonderwysgrade wat net soos die van openbare universiteite, by die Raad op Hoër Onderwys geakkrediteer is.

Die samewerkingsooreenkoms tussen ROF en Aros verseker dat nog ses onderwysstudente vanjaar weer leningsbeurse ontvang. ‘n Verdere 13 leningsbeurse is danksy ander donateurs aan Aros-studente toegeken.

Nicolaas Roets, uitvoerende hoof van Aros sê hierdie vennootskap verwesenlik nie net ROF- en Aros-studente se drome nie, maar verseker ook dat goed opgeleide onderwysers skole betree en so ’n bydrae tot die opleiding van die groter gemeenskap lewer.

Sasha-Lee Visser is een so 'n suksesverhaal. Sy is ‘n ROF-student en is beloon met ‘n toekenning vir uitmuntende akademiese prestasie. “Die ROF-leningsbeurs het my gehelp om my onderwysgraad te verwerf. Die werk waarmee ek tans besig is as akademiese assistent by Aros gee my kans om terug te ploeg.”

Vrydae en Saterdae bied topdosente kontaksessies aan op Aros se Pretoria-kampus en gedurende die week kan studente reeds as assistente by skole inskakel en hul studies aanlyn op die e-leerplatform volgens hul daaglikse program voortsit.

Aros se opedag vind op 13 Mei plaas. Klik hier vir meer inligting.

Die Rapport Onderwysfonds (ROF)

Daar is tans ‘n geweldige groot behoefte aan fondse, en die ROF kan nie naastenby in die behoefte voorsien nie. Die ROF het verlede jaar meer as 500 aansoeke ontvang! ROF is uitsluitlik afhanklik van die finansiële ondersteuning van die korporatiewe mark en gemeenskap om hierdie leningsbeurse aan onderwysstudente te gee.

Die Fonds het artikel 18A-belastingvrystelling. Enige geldelike toekennings by wyse van lenings/beurse/skenkings kan alleen aan persone gedoen word via ‘n instelling wat ingevolge artikel 18A van die Inkomstebelastingwet geregistreer is, en dieselfde vereiste geld vir skenkings/lenings aan instansies/instellings. Art. 18A-Sertifikate word uitgereik aan instellings en individue wat ‘n skenking aan ROF maak.

Navrae oor bydraes vir ROF kan gerig word aan Phil-Marie Roberts of besoek www.rof.org.za vir meer inligting.

Lees suksesverhale hier