#droomgroot17

Ons #droomgroot17 kompetisie begin 1 Julie 2017.

Graad 8-12 leerders, van Julie tot September is afrikaans.com die verhoog wat jou talent verwelkom.

Neem solank ‘n video op waar jy in AFRIKAANS jou talent ten toon stel (sing, dans, kletsrym, digkuns…) en jy is dalk net R10 000 nader daaraan om jou drome te bereik.

Kompetisiereëls...